Automatyczny analizator zawartości siarkowodoru w produktach rafineryjnych oraz ropie naftowej

Funkcja
Oznaczanie zawartości siarkowodoru
Norma
ASTM D 7621, ISO 8217, PN-ISO 8217
Producent
Stanhope Seta
  • Automatyczny analizator zawartosci siarkowodoru
  • Automatyczny analizator zawartosci siarkowodoru
Części i akcesoria

H2S Analyser & Vapour Phase Processor (VPP)TM


Analizator H2S jest doskonałym narzędziem mającym zastowanie w kontroli jakości i umożliwiającym sprawdzenie czy produkt znajduje się w zakresie parametrów dopuszczanych przez specyfikacje.

Siarkowodór, naturalnie występujący w ropie naftowej i resztkowym oleju opałowym, jest substancją silnie szkodliwą dla ludzi, zwierząt i środowiska. Ma również negatywny wpływ na układy paliwowe i przyczynia się do wzrostu korozji. Niezwykle istotne jest zatem wczesne wykrycie obecności H2S w paliwie lub ropie.

W Polsce obowiązują międzynarodowe specyfikacje określające dopuszczalne poziomy siarkowodoru w paliwach żeglugowych (norma PN-ISO 8217). W związku z tym, że paliwa które przekraczają te normy nie mogą być dopuszczone do sprzedaży i używania, aparat do oznaczania H2S to niezbędne wysposażenie dla dostawców paliw żeglugowych i bunkrowych, inspekcji jakości paliw, terminalów magazynujących paliwa, rafinerii i zakładów mieszania paliw.

karta katalogowa