OptiFPP – AUTOMATYCZNY APARAT DO OZNACZANIA TEMPERATURY BLOKADY ZIMNEGO FILTRA

Funkcja
Temperatura mętnienia, Temperatura zablokowania zimnego filtra - CFPP
Norma
ASTM D 2500, ASTM D 5771, ASTM D 6371, EN 116, EN 23015, IP 219, IP 444, ISO 3015, PN-EN 116, PN-EN 116, PN-EN 16329, PN-ISO 3015
Producent
ISL, PAC
 • OptiFPP Automatyczny aparat do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra Left
 • Ekran FPP 1
 • Ekran FPP 2
 • OptiFPP Automatyczny aparat do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra Right
 • OptiFPP Automatyczny aparat do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra Left
 • Ekran FPP 1
 • Ekran FPP 2
 • OptiFPP Automatyczny aparat do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra Right
Części i akcesoria

Aparat OptiFPP zastępuje dobrze znany na rynku aparat FPP 5Gs  który jest obecnie  standardem wyposażenia laboratoriów naftowych w Polsce i którego sprzedaliśmy ponad 30 sztuk.

W aparacie można też zastosować głowicę do oznaczanie temperatury mętnienia i wykonywać testy zgodne z norami PN ISO 3015, ASTM D 2500, ASTM D 5771, EN 23015, IP 219, IP 444.

OptiFPP ma wbudowany unikatowy, opatentowany system chłodzenia  (łaźnia osiąga temperaturę poniżej -100°C) i nie wymaga podłączenia do zewnętrznego kriostatu. Wyeliminowano hałas i wydzielanie się dużych ilości ciepła towarzyszące pracy kriostatów.

OptiFPP umożliwia oznaczanie granicznej temperatury filtrowalności średnich destylatów, włączając te, które zawierają środki polepszające płynność i inne dodatki. Graniczna temperatura filtrowalności lub temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP - Cold Filter Plugging Point) jest najniższą temperaturą do jakiej można schłodzić daną próbkę warunkach opisanych w znormalizowanych metodach badań.

Szczególną cechą aparatu jest jego funkcjonalność, wynikająca z możliwości ustawiania wszystkich parametrów. Dzięki temu, oprócz badań według zaprogramowanej znormalizowanej metody badań opartej na europejskiej normie EN 116, można wykonywać badania według czterech programów, których parametry są dowolnie ustawiane przez użytkownika – łącznie z liniowym profilem chłodzenia zgodnie z nową normą PN-EN 16329.

 • Czujnik PT 100 z wygrawerowanym numerem seryjnym,  z certyfikatem kalibracji producenta;
 • Głowica bezprzewodowa
 • Możliwość zastosowania głowicy do oznaczanie temperatury mętnienia.
 • Jednocześnie można wykonywać test i wykonywać procedurę mycia drugiej głowicy CFPP.
 • Automatyczna kalibracja z możliwością  wczytania tablicy korekcyjnej dla czujnika.
 • Wbudowany system chłodzenia (bez sprężarek stosujących czynniki chłodnicze typu R) i bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych układów chłodzących
 • Graficzne przedstawienie testu na kolorowym dotykowym wyświetlaczu
 • Chłodzenie:
  Krokowe, zgodnie z EN 116: -34, -51 i -67° C.  Wielkość kroków może być zaprogramowana przez użytkownika.
  Liniowe zgodnie z normą  PN-EN 16329: prędkość chłodzenia może być programowalna od 1°C/h do 50°C/h
 • Sterowanie elektroniczne. Dwa programowalne profile próżni: stały i dynamiczny
 • Automatyczne, programowalne cykle czyszczenia z dwoma rozpuszczalnikami
 • Automatyczne procedury kalibracyjne
 • Współpraca z oprogramowaniem IRIS  do sterowania aparatami i zbierania danych

Już 14 aparatów sprzedanych w Polsce. Użytkownicy to m.in. Orlen Laboratorium, PERN, UOKiK, Laboratoria wojskowe.

karta katalogowa