Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT

Funkcja
Termooksydacja paliwa lotniczego - JFTOT
Norma
ASTM D 3241, IP 323, ISO 6249, PN-C-04186
Producent
Alcor
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • 2A ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • JFTOT IHT ekran
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • 2A ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • ALCOR IHT Rurki testowe z zestawem filtra do aparatu JFTOT
 • JFTOT IHT ekran
Części i akcesoria

Rurki przeznaczone są do jednorazowego użycia w teście przeprowadzanym na aparacie JFTOT® do oznaczania zdolności termooksydacyjnej paliwa lotniczego

W opakowaniu o numerze katalogowym 101300 znajduje się 12 rurek, o-ringi i filtr.

Rurki firmy ALCOR do aparatu JFTOT® są wyposażone w elektroniczny układ zapisujący wszystkie ważne dane z przeprowadzonego testu na aparacie JFTOT i wynik oceny osadu przeprowadzony na aparacie OptiReader.

Każda rurka posiada indywidualny, laserowo naniesiony numer seryjny. Numer ten jest automatycznie odczytywany przez aparat OptiReader.  

Do tej pory przechowywanie danych z testów związane było z odzielnym przechowywaniem rurki i wyników testu. Obecnie dzięki zastosowaniu podłączonego bezpośrednio do aparatu JFTOT układu (w modelu JFTOT IV układ zapisujący wbudowany jest już w aparat) dane zapisywane są w umieszczonej na końcu rurki pamięci RFID – Radio Frequency Indentification. W przypadku stosowania aparatu do oceny osadu na rurkach OptiReader w pamięci rurki zapisywana jest również ocena osadu.

Opis rurki (IHT - Inteligent Heater Tube) firmy ALCOR nr kat. 101300 z pamięcią elektroniczną umieszczony jest w najnowszym wydaniu normy ASTM D3241-20 (Tabela 2).

Zalety

 • Możliwość archiwizacji i przeglądania danych z różnymi opcjami wyszukiwania przy pomocy oprogramowania zainstalowanego w aparacie JFTOT® i OptiReader
 • Możiwość wydruku raportów zachowanych danych w różnych formatach
 • Kompatybilność z aparatami JFTOT®II, JFTOT®III i JFTOT®IV
 • Zabezpieczenie przed przypadkowym ponownym użyciem rurki do testu
 • Usprawnienie systemu zarządzania jakością w laboratorium

Następujące dane gromadzone są w pamięci rurki:

Informacje o próbce:

 • numer seryjny rurki
 • numer próbki
 • numer testu
 • nazwa operatora
 • wykres krzywej różnicy cisnień w funkcji czasu

Informacje o metodzie:

 • temperatura rurki (°C)
 • przepływ (ml/min)
 • czas testu (min)
 • czas napowietrzania (min)
 • czas zalewania pompy (min)
 • nazwa metody

Informacje o aparacie

 • data i czas rozpoczęcia testu
 • status testu (Skończony, Przerwany, Nieznany lub inny)
 • różnica ciśnienia (mmHg)
 • maksymalna wartość różnicy ciśnienia (mmHg)
 • czas osiągnięcia ciśnienia 25 mmHg
 • objętość zużytej próbki (ml)
 • temperatura napowietrzania (°C)
 • najwyższa temperatur rurki (°C)
 • najniższa temperatura rurki (°C)

Wynik oceny rurek na aparacie OptiReader:

 • grubośc i objętość osadu
 • dane tabelaryczne zeskanowanych 1200 punktów
 • wykresy 2D i 3D osadów

 

JFTOT® jest prawnie zastrzeżonym znakiem towarowym  (US Trademark No. 77325164), firmy PAC L.P. (Petroleum Analyzer Company L.P.) - właściciela firmy ALCOR i nie może być używany przez innych producentów do oznaczania i marketingu swoich wyrobów.

Firma ALCOR (PAC L.P.) dopuszcza stosowanie w aparacie JFTOT® wyłącznie oryginalnych rurek.

Firma ALCOR (PAC L.P.) i jej przedstawiciel i serwis w Polsce firma Inkom Instruments sp. z o.o. sp. k. nie biorą żadnej odpowiedzialnośc za prawidłową pracę aparatów JFTOT®  firmy ALCOR  w przypadku stosowania innych niż oryginalne rurki testowe.

Do oceny rurek testowych polecamy aparat OPTIREADER
.

KARTA KATALOGOWA

ZESTAWIENIE APARATÓW FIRMY PAC